Až 2 000 Kč za platby eKartou pro nové klienty

Účastník Akce je zájemce, který si založí účet mKonto nebo mKonto #navlastnitriko (dále jen „Účet“), od 17. 10. 2022 do 15. 12. 2022 (dále jen „Účastník“).

Každý Účastník může tuto Akci využít pouze jednou. Do Akce jsou zařazeni Účastníci, kteří splňují následující podmínky:

a) Neměli otevřený Účet od 1.1.2022 do 16. 10. 2022.

b) Podají žádost o zřízení Účtu a uzavřou Smlouvu o vedení Účtu v Době trvaní akce.

c) V Žádosti neuvedli e-mail či číslo mobilního telefonu, které má v systému registrovány

stávající klient mBank.

d) V žádosti potvrdí, že se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými

v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dostupné na webu mBank).

e) Zaplatí na internetu eKartou vydanou k Účtu a tato internetová platba eKartou bude rovněž

zaúčtována v Době trvání Akce.

f) Z internetových plateb jsou vyloučené platby

 • o u sázkových společností a společností provozujících jakoukoliv formu hazardu či
 • kasína,
 • o u společností poskytujících finanční, platební nebo pojišťovací služby (například
 • Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi
 • o u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn,
 • o převody na platební účty nebo dobíjení předplacených karet.
 • V případě splnění všech podmínek podle předchozího bodu 2 má Účastník nárok na odměnu
  odpovídající celkové částce internetových plateb provedených eKartou a zaúčtovaných
  v Době trvaní Akce, max. však 2 000 Kč (slovem „dva tisíce korun českých“).
 • V případe společného Účtu vzniká nárok na vyplacení odměny jen jedenkrát při splnění
  příslušných podmínek, čili maximální výše odměny je 2 000 Kč (slovem „dva tisíce korun
  českých“) na jeden Účet.
 • Odměna bude vyplácena Účastníkovi na Účet nejpozději do 60 dní od splnění podmínek.

Nevíte si rady? Nevadí. Poradíme Vám

Další články